Powered by Blogger.

Literary: Sindihan ang Parol


SINDIHAN ANG PAROL
Sindihan ang makukulay na parol
Sa ihip ng hangin ay sumasayaw
Bawat parol ay masayang patungkol
Sa Berbong isinilang sa mundong ibabaw

Magsabit ng parol sa mga bintana
Tanda ng pakikiisa sa tunay na diwa
Ng Paskong sadyang kahali-halina
At pananabik na mahirap magbawa

Talang gumabay sa tatlong pantas
Ang unang parol na mula sa itaas
Nagturo sa sabsaban ng Mesiyas
Nagliwanag ng walang pingas

Bawat parol na nakasindi’y tanda
Ng presensya ng Diyos na dakila
Satahanang laging nakahanda
Sa pagdating ng Manunubos ng sala

Isabit na ang parol at sindihan
Sabayon ng panalanging mataos
Liwanag ng parol sana’y maglagos
Sa puso’t diwa ng bawat katauhan

ECH

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP