Powered by Blogger.

Literary: Sa BelenAnong hiwaga ang nakita
Sa munting sabsabang aba
Bakit mga pastol ay masaya
Pati mga anghel ay maligaya

Ama, ina’t sanggol sa kuwadra
Payapang larawan ng pamilya
Tahanan ma’y marungis at sira
Huwaran sila’t mabuting giya

Mundo’y nakatunghay sa belen
Doon isinilang Hari ng sanlibutan
Sa lamig ng gabi’y kinumutan
Ng inang higit pa ang ganda kay Helen

Sa dukhang belen lahat ay pantay
Pantas, hari, pastol maging pilay
Pagkat sanggol doong sumilay
Sa taong nilikha’y Siyang aakay

Halina mga katoto sa Kanya’y dumalaw
Ang Daan ang Katotohanan at ang Buhay
Sa belen ay sambahin ang dakilang Tanglaw
Sa sandaigdiga’y magpapalayang tunay

- ECH

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP