Powered by Blogger.

Literary: Sabihin Kay Santa

Sabihin mo kay Santa Klaws na di
lamang sa panahon ng kapaskuhan
siya dapat dumalaw. Maikli ang
pasko. Mahaba ang panahon ng
pangangailangan, pagsasalat, pagdarahop.

Sabihin mo kay Santa Klaws na maging
masusi sa pamimili ng mga aginaldong
kanyang ipapamaigay. Iwasan ang mga
kendi, biskwit, keso de bola’t gatas na
may melamine. Saglit ang tuwa, mahaba
ang dusa.

Sabihin mo kay Santa Klaws na higit
niyang pagsumikapang ipamudmod ang
diwa ng pagkakaisa, pagkakapatiran,
pagmamahala’t kapayapaan sa bawat
bansa’t lipi sa mundo. Maamo ang dilim,
mailap ang liwanag.

Sabihin mo kay Santa Klaws na turuan
niyang magbanat ng buto’t tumayo sa
sariling mga paa ang tanang kanyang
tinutulungan. Mabuti ang napatutulong,
masama ang sumasandal na lamang sa tulong.

Sabihin mo kay Santa Klaws na magbawas
siya ng timbang. Baka siya atakihin sa
puso habang nasa misyon.

ECH

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP