Powered by Blogger.

Literary: Ang Pinakamagandang Aginaldo


Ginagaygay ko ang lahat ng tindahan
Upang maghanap ng akmang aginaldo
Na sa Iyo’y ibibigay sa Kapaskuhan
Yamang pagreregalo’y tanda ng pagkakasundo

Nais Kitang handugan ng kakaiba
Kaya hinahanap ang walang katulad
Sa abot ng makakaya’y nagkandakuba
Makita lang ang aginaldong palad

Sa pagtunghay sa Iyong mukhang banal
Isip ko’y nabuksan at sa puso’y bumukal
Mensahe Mo’y naglagos sa budhing bakal
Nagpalaya sa kaluluwang ganap na pagal

Kay laking kahibangan ang hanapin pa
Aginaldong ihahandog sa Iyong pagsilang
Gayong narito lang at nangayuyupapa
Sagot sa katanungang di matitimbang

Kaloobang mababa’t pusong mapagmahal
Ang pinakamagandang handog na nakalulugod
Sa Berbong nanaog at sa sabsaba’y nakatanghal
At pagbabalik-loob ang anyayang namumukod

EMI

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP