Powered by Blogger.

Kamay


Magkahiwalay ngunit magkaugnay

Laking gampanin sa buhay

Gamit sa pagtatayo ng bantayog ng tagumpay

Gamit sa paghukay ng libingang sinsay

ECH

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP