Powered by Blogger.

Dahil Pasko

ni ECH

Dahil Pasko...
Buksan ang puso sa kapwa
Damayan ang mga kaawa-awa

Dahil Pasko...
Patawarin ang mga kaaway
Kapayapaan ang ibigay

Dahil Pasko...
Limutin ang mga lumbay
Ngumiti’t magsayang tunay

Dahil Pasko...
Umawit ng papuri sa Diyos
Sa Kanya’y magpasalamat nang lubos

Dahil Pasko...
Alalahanin ang kwento ng katubusan
Diyos Anak ay isinilang sa sabsaban

Dahil Pasko...
Ikaw, ako, tayo’y mapapalad
Diyos ay nakiramay sa mga kapos-palad

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP