Powered by Blogger.

Literary: Nasaan ang Sanggol?


Huwag mong ikabigla ang pagkawala
ng banal na sanggol sa sabsabang aba.
Naroon Siya sa dampa ng mga maralita
Nakikisalo sa kanilang hirap na binabata.

Huwag mong ikagulantang ang pagkawala
ng banal na sanggol sa sabsabang aba.
Naroon Siya sa bilangguan ng mga nagkasala
Nagpapatawad, nagmamahl at nagpapala.

Huwag mong ipagtaka ang pagkawala
ng banal na sanggol sa sabsabang aba.
Naroon Siya sa bahay amounan ng mga ulila
Nagbibigay ng tuwa’t pag-asa sa nangungulila.

Huwag mong ikagimbal ang pagkawala
ng banal na sanggol sa sabsabang aba.
Naroon Siya sa hanay ng mga nakikibaka
Nakikisigaw, nakikisangkot, nakikiisa.

Huwag mong ipag-alala ang pagkawala
ng banal na sanggol sa sabsabang aba.
Naroon Siya sa tahanan mong maganda
Naghihintay ng tugon sa Kanyang paanyaya

ECH


0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP