Powered by Blogger.

CORAZON: IBA’T IBANG MUKHA(Photo from Inquirer.net)


KABIYAK ng lalaking nagbuwis


ng buhay sa ngalan ng kalayaan

ILAW NG TAHANANG patuloy


ng nagliwanag sa gitna ng karimlan

MATER DOLOROSA sa asawang


pinaslang  at bunsong mapagsapalaran

MARTIR sa matitinding pagtitiis


sa sakit na sumubok sa tibay ng katauhan

BABAE NG PANALANGIN na tuwina’y


nagrorosaryo’t nananalig sa Kaitaasan

GINANG ng mapayapang rebolusyong


nagbigkis sa watak at dungong lipunan

INA NG DEMOKRASYANG nagbalik


sa bayang api’t siil ng katarungan

IMAHENG DILAW na nagsabog


ng liwanag sa bayang piniringan

PINUNO ng bansang gumapang


sa lusak ng dusa’t karalitaan

BABAE NG TAON na nagsilbing


inspirasyon sa tanang kababaihan

PINAY na huwaran sa kilos


at pag-uugali at dangal ng sambayananBy:  EMI, Filed under Literary and Filipino

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP