Powered by Blogger.

AsinKay dami mong makabuluhang gamit

Pampalasa, pangreserba, panlinis

Pang-alay, panggamot, pampakinis

Hamak man sa tingin ng gumagamitDiyos na ang nagwika sa tao

“Maging asin at liwanag sa mundo”

Isang hamong sa balana’y nakalilito

Pagkat walang may ibig maging santo

ELMS

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP