Powered by Blogger.

ADBIYENTO

ni ECH

Panahon ng paghihintay sa
pagdating ng Mananakop.
Panahon ng pananabik sa
bukang liwayway ng katubusan.
Panahon ng paghahanda sa
pagbabalik loob sa Maykapal.
Panahon ng pag-asam sa
kaganapan ng banal na pangako.
Paghihintay. Pananabik.
Paghahanda. Pag-asam.
O, Adbiyento! Bukas na pinto
sa taong naghahangad mapanuto.   

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP